Hội nghị lần 6 kiểm điểm tình hình hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc)

(VOV5) - Quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông đạt nhiều tiến triển tích cực; đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Ngày 19/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phó Tỉnh trưởng Thường trực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Lâm Thiếu Xuân đồng chủ trì Hội nghị định kỳ lần thứ 6 kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ/ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Tại Hội nghị, hai bên nhất trí cho rằng cùng với đà phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các bộ,ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông đạt nhiều tiến triển tích cực; đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế - thương mại.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc nói chung và tỉnh Quảng Đông nói riêng, phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị trong thời gian tới, hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Kế hoạch hợp tác giữa các bộ/ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông giai đoạn 2017 - 2019. Hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; thực hiện tốt các cơ chế hợp tác giữa các cơ quan tương ứng của hai bên; tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, du lịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác