Hội nghị toàn quốc quán triệt triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XI.

Hội nghị toàn quốc quán triệt triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI  - ảnh 1
Ông Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Việt Cường)

Diễn ra tại Hà Nội từ ngày 30/9 đến ngày 9/10, Hội nghị Trung ương 8, khóa XI Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra 2 Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cũng tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra kết luận về "Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014", "Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XI về kinh tế xã hội” và Kết luận về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban tuyên giao Trung ương, đề nghị các đại biểu nắm vững, hiểu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chung trong cả nước, đồng thời vận dụng các nghị quyết, kết luận sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị mình. Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: “Tôi đề nghị dành sự quan tâm đặc biệt để nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết này. Trước hết là hiểu sâu sắc sự biến động của tình hình trong nước, thế giới; năm chắc, hiểu rõ các quan điểm chỉ đạo, phương châm, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời vận dụng triển khai thực hiện một cách sáng tạo tại địa phương, đơn vị mình; phổ biến, quán triệt sâu sắc phù hợp với từng đối tượng để cán bộ, đảng viên và nhân dân thông suốt và tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc"./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác