​Khai mạc Hội nghị Hiệp thương lần 3 lập danh sách Đại biểu Quốc hội Trung ương

(VOV5) - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam triệu tập, chủ trì để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội ở trung ương.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV diễn ra vào sáng 16/4, tại Hà Nội. 

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ương do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam triệu tập, chủ trì để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội ở trung ương.

​Khai mạc Hội nghị Hiệp thương lần 3 lập danh sách Đại biểu Quốc hội Trung ương - ảnh 1Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2

Theo quy định, thủ tục tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở trung ương được thực hiện theo các bước: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH. Tiếp đó, hội nghị thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH; thông qua biên bản và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết: "Hội nghị hiệp thương lần thứ ba là bàn bạc dân chủ, để lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn giới thiệu hiệp thương bầu cử. Chúng tôi thấy phần chuẩn bị tổ chức tốt việc rà soát danh sách, những ý kiến phản ánh từ các cơ quan thông tin, người dân, từ ý kiến của các tổ chức đoàn thể đối với các ứng cử viên đó, soi với tiêu chuẩn của người đại biểu. Để tổ chức thành công hội nghị lần thứ 3 thì tất cả những nội dung này đều phải được chuẩn bị kỹ và ra Hội nghị hiệp thương lần thứ ba rất công khai dân chủ. Còn những nội dung liên quan đến người ứng cử mà có đơn tố cáo thì phải giải quyết theo đúng quy định của pháp luật."

Theo quy định, chậm nhất là ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử ĐBQH đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác