Kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021)

(VOV5) - Mỗi người dân Việt Nam ta lại càng thêm tự hào về Tổ quốc văn hiến, về nhân dân anh hùng, về Đảng Cộng sản quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Hôm nay, 3/2, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021). Ngày 3/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hồng Kông (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó là Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kỷ niệm 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) - ảnh 1Quần chúng cách mạng và tự vệ chiếm Phủ Khâm sai (Bắc Bộ phủ), ngày 19/8/1945. Cách mạng tháng Tám thành công tại Hà Nội. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng.

Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.

Thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam được tôi luyện và ngày càng trưởng thành, xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng của nhân dân. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rất tốt đẹp đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng quang vinh và đón Xuân Tân Sửu là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ thuận lợi, phấn đấu sớm đưa đất nước trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội thành công rất tốt đẹp, mỗi người dân Việt Nam ta lại càng thêm tự hào về Tổ quốc văn hiến, về nhân dân anh hùng, về Đảng Cộng sản quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước sau 35 năm đổi mới. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đất nước đang vững vàng đi tới tương lai tươi sáng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác