Mittinh trọng thể kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

(VOV5) - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước,  hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước

Sáng 03/02, tại thủ đô Hà Nội, Ban chấp hành TW Đảng CSVN, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam và thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức lễ mitinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020). Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, đại diện đảng viên ưu tú, nhân sỹ, trí thức...các vị đại sứ, đại biện, trưởng các tổ chức quốc tế tại Hà Nội tham dự.

Mittinh trọng thể kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam  - ảnh 1Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Mở đầu bài diễn văn kỷ niệm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến lịch sử yêu nước và giữ nước, kiên quyết chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc ngày 3/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, thuộc Hong Kong (Trung Quốc), quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, là dấu mốc đặc biệt: Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. 

Trong quá trình phát triển, Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành nhiều cao trào cách mạng, lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, giành những chiến công vang dội, đặc biệt là Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2/9/1945), Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 1954; giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ngày 30/4/1975.

Mittinh trọng thể kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam  - ảnh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong xây dựng đất nước, trước những yêu cầu mới của sự phát triển, Đảng đã đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội,từng bước hình thành Đường lối đổi mới đất nước. đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Sau gần 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, đến nay, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển, chính trị, xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng nâng cao trên trường quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Thực tiễn đó khẳng định một chân lý: ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước,  hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Để thực hiện thành công sự nghiệp này, vai trò lãnh đạo của Đảng là đặc biệt quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tới việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay: Phải tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng, xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm cho Đảng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp của đất nước không ngừng phát triển. Một đảng cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu, tận tuỵ, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ, thì đảng đó có sức mạnh vô địch, không thế lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên.

Kết thúc bài phát biểu,  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình, cùng toàn quân, toàn dân phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác