Ngành Ngoại giao cần chủ động, nhạy bén, sáng tạo vì lợi ích quốc gia,dân tộc

(VOV5) - Môi trường đối ngoại trong những năm tới tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về an ninh, chính trị, kinh tế...

Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Ngoại giao sáng ngày 19/6, tại Hà Nội, về việc triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Ngành Ngoại giao cần chủ động, nhạy bén, sáng tạo vì lợi ích quốc gia,dân tộc - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kiên trì, kiên định, cương quyết giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá trong môi trường đối ngoại rất phức tạp và khó lường, những năm qua, Bộ Ngoại giao đã tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề đối ngoại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ đã phối hợp triển khai đồng bộ, toàn diện, sáng tạo nhiều hoạt động ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa-tuyên truyền đối ngoại và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân.

Theo Thủ tướng, môi trường đối ngoại trong những năm tới tiếp tục chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về an ninh, chính trị, kinh tế, Bộ Ngoại giao cần thúc đẩy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động các nguồn lực để phát triển, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Để đạt những mục tiêu trên, Bộ cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ngoại giao song phương, đa phương, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác