Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trả lời phỏng vấn TTXVN, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đại hội XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng, làm tiền đề cho các nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.
Ảnh: laodong.vn


Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trong nhiệm kỳ khóa XIII cần tập trung ưu tiên khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc. Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật; ý Đảng hợp với lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí vươn lên mãnh liệt và quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác