Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo

(VOV5) - Hiện Việt Nam có 36 tổ chức tôn giáo, 4 tổ chức và 1 pháp môn được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức Hội thảo phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng nêu rõ Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện Việt Nam có 36 tổ chức tôn giáo, 4 tổ chức và 1 pháp môn được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Các chức sắc, chức việc các tôn giáo được xem là lực lượng nòng cốt và có uy tín, tác động to lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến quần chúng tín đồ của các tôn giáo. Tiếng nói và hoạt động của tổ chức tôn giáo có tác dụng dẫn dắt, định hướng cho quần chúng yên tâm tu hành theo luật pháp và giáo luật, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chống lại âm mưu của những kẻ đội lốt tôn giáo chống phá cách mạng làm ảnh hưởng đến giáo lý tôn giáo. Ông Nguyễn Tiến Trọng khẳng định việc phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia vào công tác thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước có ý nghĩa quan trọng, góp phần ổn định chính trị - xã hội và thành công của công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển bền vững đất nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu làm rõ thực trạng việc phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo đối với các vấn đề quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật, giới thiệu về văn hóa, đạo đức, giáo lý, giáo luật của tôn giáo, hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, môi trường, an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc; đối ngoại...; cùng những vấn đề đặt ra trong việc phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác thông tin, tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam hiện nay, đề xuất, kiến nghị giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác thông tin, tuyên truyền về vấn đề này.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác