Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

(VOV5) - Mục tiêu lập quy hoạch nhằm phát triển đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 24/2, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm phát triển đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của các vùng đô thị lớn, trục hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng quốc gia có tính cạnh tranh quốc tế.

Một mục tiêu nữa là phát triển bền vững về môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng; có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại và phù hợp với điều kiện phát triển từng địa phương; từng bước xây dựng, phát triển nông thôn theo hướng bền vững, liên kết chặt chẽ giữa đô thị với nông thôn đồng thời đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/2/2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác