Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khó tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách

(VOV5) - Chiều 14/9, trong phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. 
Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Khó tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách - ảnh 1 Toàn cảnh phiên họp. - Ảnh: quochoi.vn

Các đại biểu thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung 11/102 điều của Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành. Việc sửa đổi, bổ sung Luật này nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Các vấn đề liên quan gồm tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, giảm hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm công tác ở các cơ quan hành pháp; quy định số lượng với tỷ lệ hợp lý giữa lãnh đạo, Ủy viên thường trực, Ủy viên chuyên trách của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội theo hướng giảm số lượng cấp phó và Ủy viên thường trực; sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác