Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử

(VOV5) - Hội thảo khoa học “90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh, sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (12/9/1930 - 12/9/2020)”. 

Ngày 6/9, tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học “90 năm Xô viết Nghệ - Tĩnh, sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (12/9/1930 - 12/9/2020)”. 

Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử - ảnh 1

Ảnh: TTXVN

Các tham luận tại hội thảo phân tích sâu sắc, làm sáng tỏ sự lãnh đạo của Đảng và các Đảng bộ địa phương đối với phong trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh; khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Xô viết Nghệ-Tĩnh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam; vận dụng những bài học quý báu của Xô viết Nghệ-Tĩnh vào công cuộc xây dựng đất nước; nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

Các tham luận cũng khẳng định những thành quả, ý nghĩa lịch sử to lớn và những bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ-Tĩnh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam. Từ đó, phát huy tinh thần và giá trị của Xô viết Nghệ-Tĩnh trong xây dựng quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh và đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác