Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

(VOV5)- Tiếp tục kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 14, sáng 11/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật đường sắt (sửa đổi), Dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Qua thảo luận, các đại biểu cho rằng cần thiết phải sửa đổi Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi) để kịp thời thể chế hóa các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới, ứng dụng và chuyển giao công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh của nền kinh tế và bảo vệ môi trường…. Đồng thời, kiểm soát từng bước chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài phù hợp với điều kiện Việt Nam và đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế. Góp ý về quy định việc chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng cần đặc biệt chú trọng việc thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực này, nhất là việc thúc đẩy ứng dụng cao cho nông dân trong trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản, chế biến sau thu hoạch…Tuy nhiên, quy định nội dung này trong dự thảo luật chưa cụ thể. Do đó, các đại biểu đề nghị, bổ sung vào dự thảo luật quy định về chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển giao công nghệ, ứng dụng nhanh các kết quả nghiên cứu vào sản xuất.

Chiều cùng ngày Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thảo luận về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).


Trước đó, ngày 10/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; thảo luận về Dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác