Quốc hội biểu quyết thông quan Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

(VOV5) - Buổi chiều, các đại biểu thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Tiếp tục kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng 11/11, tại Hà Nội, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Tiếp theo, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và một số vấn đề quan trọng khác.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác