Quốc hội thảo luận về Dự án Luật chứng khoán

(VOV5) - Việc xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý, đảm bảo cho sự phát triển ổn định cho Thị trường chứng khoán.

Tiếp tục Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sáng nay 22/10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật chứng khoán - ảnh 1Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo. - Ảnh: quochoi 

Dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi bao gồm 10 chương, 136 điều. Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, cho biết: Luật Chứng khoán sửa đổi là một bước tiến đột phá đảm bảo hàng hóa trên thị trường là hàng hóa tốt, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Vũ Hồng Thanh, cho biết: “Về việc tăng thêm thẩm quyền, bảo đảm tính độc lập của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước: dự thảo Luật đã được rà soát, bổ sung thêm một số quyền hạn, nhiệm vụ cho Uỷ ban Chứng khoán nhà nước trong việc thực thi nhiệm vụ, để có thể tiệm cận gần hơn với các nguyên tắc của Tổ chức quốc tế các Ủy ban chứng khoán (IOSCO). Cụ thể: Bổ sung thêm một số nhiệm vụ, quyền hạn để tăng cường vai trò cũng như trách nhiệm của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước trong tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán, bao gồm: tổ chức, phát triển thị trường chứng khoán; thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động nghiệp vụ chứng khoán, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cho rằng: Việc xây dựng Luật Chứng khoán (sửa đổi) nhằm hoàn thiện thể chế, ổn định môi trường pháp lý, đảm bảo cho sự phát triển ổn định cho Thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn, nâng cao tính minh bạch trên thị trường, nâng cao năng lực giám sát quản lý nhà nước đối với Thị trường chứng khoán. Bà Mai Thị Ánh Tuyết, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, cho rằng: “Dự thảo Luật chứng khoán lần này đã được tiếp thu, chỉnh lý nhiều nội dung quan trọng để thảo gỡ những tồn tại và tiệm cận với những nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế, tạo bước ngoặt mới cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Để góp phần hoàn thiện Luật Chứng khoán sửa đổi, đáp ứng yêu cầu, hiệu quả khi ban hành, tôi thống nhất chỉ có một Sở giao dịch chứng khoán duy nhất và làm đầu mối quản trị, điều hành, rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên cần nghiên cứu mô hình Sở giao dịch chứng khoán có các sàn giao dịch... Đồng thời Dự thảo Luật cần quy định các nguyên tắc phân định trách nhiệm, mối quan hệ của Sở giao dịch với các sàn giao dịch”.

Cũng trong phiên làm việc sáng 22/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác