Quốc hội thảo luận về dự án Luật Giáo dục đại học và Luật Công an Nhân dân

(VOV5) - Trước đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.
Quốc hội thảo luận về dự án Luật Giáo dục đại học và Luật Công an Nhân dân - ảnh 1

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa VIX, sáng 6/11, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về dự án Luật Công an Nhân dân.

Trước đó, chiều 5/11, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam; thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Các đại biểu cho rằng đây là một luật có liên quan đến nhiều dự án luật khác cũng như những điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, vì vậy, cần phải được xây dựng thận trọng, nhất là những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí của Cảnh sát Biển Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác