Tập huấn cán bộ chủ chốt Mặt trận về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp

(VOV5) - Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Mặt trận cấp Trung ương và cấp tỉnh, cấp huyện 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức khai mạc sáng 2/7, tại Hà Nội.

Tập huấn cán bộ chủ chốt Mặt trận về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp  - ảnh 1
Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt MTTQ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện khu vực phía Bắc về công tác tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp. (Ảnh: cpv)


Hội nghị sẽ quán triệt và thảo luận một số nội dung, tập trung vào 3 chuyên đề chính: Chuyên đề quán triệt Nghị quyết Trung ương VII khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; thấu suốt chiến lược Đại đoàn kết, quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư, thông tri hướng dẫn của Ban Thường trực để chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII. Chuyên đề hướng dẫn việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, huyện, tỉnh và công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII và chuyên đề hướng dẫn công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Hội nghị sẽ dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi và kiến nghị những vấn đề quan tâm./.

Phản hồi

Các tin/bài khác