Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12 khóa XI

(VOV5) - Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã bế mạc chiều nay, tại Hà Nội. Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị cũng nghe ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về các vấn đề Trung ương thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Buổi chiều, Trung ương họp phiên bế mạc tại Hội trường dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tại phiên bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.  Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến Trung ương thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trung ương đã thảo luận các nội dung tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác