Thông qua nội dung Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa Thái Lan và Việt Nam

(VOV5) - Nghị quyết quyết nghị thông qua nội dung Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết về việc ký Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị quyết quyết nghị thông qua nội dung Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục như kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Nghị quyết ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ ký Bản Ghi nhớ với đại diện được Ủy quyền của Chính phủ Vương quốc Thái Lan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác