Thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2020

(VOV5) - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao đồng bào dân tộc Khmer cả nước thời gian qua đã tích cực tham gia các cuộc vận động của  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngày 3/4, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn có thư gửi các vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020. Trong thư nêu rõ: Đồng bào dân tộc Khmer là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, luôn được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm và chăm lo mọi mặt.

Thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2020 - ảnh 1

Ảnh minh họa: TTXVN

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao đồng bào dân tộc Khmer cả nước thời gian qua đã tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân; khơi dậy và phát huy tiềm năng, tinh thần và nỗ lực phấn đấu của đồng bào dân tộc Khmer; luôn đoàn kết cùng cộng đồng các dân tộc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương các vị chư tăng, các chức sắc của Phật giáo Nam tông, những người tiêu biểu trong dân tộc Khmer đã luôn nêu cao vai trò người uy tín trong cộng đồng, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động đồng bào tham gia các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong các vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, chăm lo sản xuất, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tổ chức đón Tết cổ truyền phù hợp với tình hình; thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19 để góp phần đem lại cuộc sống an toàn, ấm no, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác