Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng

(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra 5 cân đối lớn của đất nước, cũng chính là tựu chung của cân đối “ý Đảng, lòng dân”.

Phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác tổ chức Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 diễn ra mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra 5 cân đối lớn của đất nước, cũng chính là tựu chung của cân đối “ý Đảng, lòng dân”. Theo đó, cân đối lớn thứ nhất là cân đối giữa việc mở cửa, đổi mới, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cân đối lớn thứ hai là cân đối giữa phát triển kinh tế nhanh với việc đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội, trong đó có vấn đề gìn giữ môi trường, bảo vệ bản sắc văn hóa của dân tộc.

Thứ ba là cân đối giữa nội lực và ngoại lực; giữa kinh tế trong nước và nước ngoài; giữa nội thương và ngoại thương; giữa xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ với mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế khu vực cũng như toàn cầu; giữa xây dựng nền kinh tế tự cường với hội nhập sâu rộng; giữa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ với phát triển kinh tế tư nhân.

Thứ tư là cân đối giữa ưu tiên ngắn hạn với mục tiêu dài hạn; các bộ, ngành, địa phương giữ vững sự kiên định, niềm tin vào lý tưởng và các nguyên tắc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cân đối lớn thứ 5 được Thủ tướng nêu ra là cân đối nguồn lực tài chính quốc gia, cán cân ngân sách, nợ công, cán cân thanh toán quốc tế và các cân đối vĩ mô khác. Việt Nam đang có một hệ thống chỉ tiêu vĩ mô tốt nhưng phải đảm bảo vững chắc hơn và năm sau phải tốt hơn năm trước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:  Chúng ta phải có đầy đủ quyết tâm, tinh thần hành động và ý chí lớn mạnh hơn bao giờ hết. Ngay từ quý 1 này phải quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ở bộ mình, ở địa phương mình. Nhân đây tôi cũng nhắc lại một lần nữa, những gì đạt được lớn nhất, thành công đạt được trong 5 năm qua, đặc biệt là năm 2020, là sự xuyên suốt, đã chứng minh một cách thuyết phục về “ý Đảng, lòng dân” được kết tinh trong chỉ đạo. Chính vì vậy, chúng ta phải tập trung chỉ đạo xử lý 5 cân đối lớn trong phát triển đất nước, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2021, trong cả năm 2021 và không chỉ thế mà còn dài hơi trong kế hoạch 5 năm.

Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội với việc củng cố, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng - ảnh 2

Các thành viên Chính phủ tham dự phiên họp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nêu ra 5 cân đối lớn đó để các bộ, ngành, địa phương và cơ quan tham mưu thảo luận để phát triển bền vững đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh các cân đối lớn này chính là tựu chung lại của cân đối lớn “ý Đảng, lòng dân”. Thủ tướng cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng Chính phủ chuẩn bị bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới để báo cáo Bộ Chính trị và các cơ quan. Thủ tướng Chính phủ sẽ có Chỉ thị để chỉ đạo công việc, đồng thời yêu cầu bộ máy nhà nước phải thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác