Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

(VOV5) - Tổng Bí thư yêu cầu công tác tuyên giáo cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Sáng (1/8), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về kết quả công tác kể từ sau Đại hội lần thứ  XII của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương - ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vị trí, vai trò của Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác xây đảng và vận động quần chúng với tư cách là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn nghệ, khoa giáo; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế và những thành tựu, kết quả đất nước đạt được kể từ sau đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó của đất nước, có sự đóng góp quan trọng, to lớn của Ban Tuyên giáo Trung ương và ngành tuyên giáo cả nước.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục như công tác nghiên cứu lý luận vẫn chưa được quan tâm đúng mức, công tác thông tin tuyên truyền có lúc chưa sinh động, kịp thời, công tác đấu tranh tư tưởng, phê phán, bác bỏ quan điểm sai trái, phản động của thế lực thù địch mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng có lúc còn bị động, hiệu quả thấp..

Tổng Bí thư chỉ rõ, tình hình trong nước, quốc tế sắp tới còn nhiều biến động, đặc biệt là sự tác động của mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội ngày càng tinh vi, phức tạp, sự tác động của cách mạng khoa học, công nghệ, Internet, mạng xã hội … Bối cảnh đó đặt ra cho công tác tuyên giáo trong thời gian tới nhiều khó khăn thách thức.

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong báo cáo, Tổng Bí thư yêu cầu ngành Tuyên giáo thời gian tới cần phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Tổng Bí thư cho rằng, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng là linh hồn của mọi công tác, không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhiệm vụ trước mắt và còn phải vì mục đích cơ bản, lâu dài, liên quan đến hàng triệu đảng viên và hàng chục triệu con người.

“Làm tốt hơn nữa xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Đó chính là nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối không dao động, mơ hồ. Lâu nay, chúng ta tiến hành cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, lãng phí, tiêu cực, nói nhiều đến hư hỏng, mất mát về cán bộ, nhấn mạnh công tác cán bộ sắp xếp lại.., nhưng cái cốt yếu là phải kiên định con đường đi lên, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nền tảng tư tưởng trong Đảng, mục tiêu, lý tưởng, bản chất giai cấp.… phải được tuyên truyền cho thấm, đây là cái cơ bản, không thể chệch choạc” - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin là kiên định nguyên tắc lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, nắm vững bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng và phát triển sáng tạo nó; chống cả chủ nghĩa cơ hội, xét lại lẫn chủ nghĩa giáo điều. Kiên định bảo vệ phải đi đôi với vận dụng và phát triển sáng tạo. Phát triển sáng tạo là để bảo vệ một cách tốt nhất, khoa học nhất. Đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo cần phải nhận thức thật sâu sắc, nhuần nhuyễn, có phương pháp tư duy biện chứng, xem xét sự vật nhiều chiều, nhiều góc độ, không cực đoan, giáo điều, khô cứng.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng đoàn kết, thống nhất trong đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.  Nhấn mạnh đây là công việc hết sức quan trọng, Tổng Bí thư yêu cầu công tác tuyên giáo cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt tình hình, dự báo tình hình tư tưởng chính trị, tâm trạng, dư luận xã hội, với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng để phát hiện báo cáo kịp thời những vấn đề phức tạp tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp uỷ đảng những giải pháp phù hợp nhằm định hướng tư tưởng chính trị và dư luận xã hội, góp phần giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, giải quyết, tháo gỡ những vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

“Phải làm sao để hiểu được và chia sẻ. Đưa được tư tưởng vào một cách nhuần nhuyễn, để dân tự thấy, tự làm, tự hành động. Chứ không chỉ đến nói qua loa, nước chảy bèo trôi, không thấm, thậm chí người dân chán không muốn nghe”-Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, muốn làm được điều đó, phải làm tốt công tác thông tin tuyên truyền một cách đúng đắn, không làm cho nhân dân hoang mang, dao động.

Tổng Bí thư yêu cầu cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc, đường lối quan điểm của Đảng ta; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh, tâm huyết với nghề, có tri thức và phương pháp công tác khoa học.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với sự già dặn và kinh nghiệm phong phú của tuổi 88, cùng với sinh lực và khí thế mới, toàn ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục gặt hái được những thành tựu to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác