Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng

(VOV5)- Chiều nay, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho ông Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh khẳng định trải qua nhiều vị trí công tác, ông Trương Vĩnh Trọng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Thườn trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh tin tưởng, nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng sẽ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đóng góp tài năng, trí tuệ để cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác