Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

(VOV5) - Những đánh giá này sẽ được đưa vào báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam - ảnh 1

Bà Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Sáng 24/04, tại Hà Nội, đoàn khảo sát Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 do bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn, làm việc với Đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội năm 2011.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận về việc thực hiện cương lĩnh của mặt trận, thực hiện quan điểm nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Trong đó, trọng tâm vào phần liên quan đến đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Những đánh giá này sẽ được đưa vào báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác