Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản

(VOV5) - Tạp chí Cộng sản cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các mặt...

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng làm việc với Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. Đánh giá cao thành tích của Tạp chí Cộng sản, ông Võ Văn Thưởng khẳng định Tạp chí thực sự là ngọn cờ tiên phong truyền bá, hướng dẫn lý luận chính trị; tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận; đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch và các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực tham gia thông tin đối ngoại đối với các vấn đề ở tầm lý luận chính trị.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Tạp chí Cộng sản cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các mặt nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, đấu tranh tư tưởng – lý luận và thông tin đối ngoại… để tăng tính thuyết phục, với luận cứ khoa học xác đáng. Cùng với đó, cơ cấu lại các ấn phẩm gắn với tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ; bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích và sứ mệnh của Tạp chí Cộng sản để tiến hành đổi mới và nâng cao chất lượng mọi mặt công tác…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác