Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam

(VOV5) - Để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí tham gia công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới, sự lãnh đạo của quản lý của Đảng và Nhà nước đối với báo chí có ý nghĩa quyết định. 

Sự tham gia chủ động, tích cực của báo chí trong thời gian qua đã góp phần làm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực có chuyển biến mạnh mẽ, đột phá và đạt nhiều kết quả tích cực.
Đây là khẳng định của các đại biểu tại Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam hiện nay”, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức sáng 16/06, tại Hà Nội.

Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam - ảnh 1Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia chia sẻ đánh giá về vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. - Ảnh: daibieunhandan. 

Các đại biểu khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam luôn là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, gắn bó và đồng hành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là phương tiện thông tin, tuyên truyền quan trọng, đồng thời là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí tham gia công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới, sự lãnh đạo của quản lý của Đảng và Nhà nước đối với báo chí có ý nghĩa quyết định.
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng: “Báo chí làm sao phát hiện nêu gương các cán bộ Đảng viên các cấp trong xây dựng chỉnh đốn Đảng. Về chống, hiện trung ương kết luận là chống là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nếu không đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống hiện  nay thì đụng đến sự tồn vong của Đảng nên báo chí phải xắn tay vào thực hiện nhiệm vụ chống, thực hiện quan điểm công khai minh bạch, điều này là vũ khí tốt nhất”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác