Các địa phương triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

(VOV5) -  Với đồng bào các dân tộc vùng cao, một trong những vấn đề được người dân hết sức quan tâm là những sách lược của Đảng về phát triển vùng miền núi.

Ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội. Tại đây, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu các Đảng bộ trong tỉnh sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống. 

Các địa phương triển khai sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống - ảnh 1Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng. Ảnh: Báo Quảng Bình

"Trước hết phải tổ chức công tác tuyên truyền, quán triệt tinh thần, Nghị quyết của Đại hội tới từng cấp ủy, từng cán bộ đảng viên và nhân dân. Nhanh chóng xây dựng các kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội để tổ chức các kế hoạch, các chương trình hành động một cách cụ thể, thực tiễn. Sớm đưa các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống."

Với đồng bào các dân tộc vùng cao, một trong những vấn đề được người dân hết sức quan tâm là những sách lược của Đảng về phát triển vùng miền núi, vùng cao và vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là đưa ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để nâng cao đời sống người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách miền núi, miền xuôi, thành thị với nông thôn, gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

 Bà Triệu Thị Thu Phương, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đánh giá, các nội dung đã được bàn luận, thông qua tại Đại hội Đại biểu Đảng Cộng sản lần thứ XIII, là tiền đề, là bước chuyển quan trọng để các chính sách phát triển dân tộc miền núi đạt hiệu quả cao hơn, nhất là khi các địa phương đang tích cực triển khai Nghị quyết 88 của Quốc hội:

"Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội, Bắc Kạn sẽ tham mưu triển khai tốt Nghị quyết của Quốc hội về Phê duyệt tổng thể đề án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trước mắt là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025.

Với Bắc Kạn sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng và tập trung xây dựng các mô hình kinh tế theo chuỗi giá trị để thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII đã đề ra."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác