Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

(VOV5) - Tại các điểm cầu ở ngoài nước có các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện và 1.200 đại biểu là cán bộ cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Tối 28/6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đây là Hội nghị quán triệt nghị quyết đầu tiên diễn ra theo hình thức trực tuyến kết nối với 81 điểm cầu ở ngoài nước.

Tại các điểm cầu ở ngoài nước có các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện và 1.200 đại biểu là cán bộ cơ quan đại diện và đại diện cộng đồng người Việt Nam ở sở tại.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 1 Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp và đề ra những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ XXI.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - ảnh 2Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII tới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - Điểm cầu tại CH Séc. Ảnh: VOV

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn kêu gọi từng cơ quan đại diện, từng cán bộ ngoại giao phải là một “kênh” truyền tải hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng quốc tế. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, sự đồng thuận của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc như chủ đề Đại hội XIII đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập các chuyên đề quan trọng do các diễn giả giới thiệu, trao đổi về những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phân tích làm rõ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được trong 35 năm qua. Cùng với đó là quan điểm chỉ đạo và quan điểm phát triển, những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác