Thông cáo chung Việt Nam - Australia

Thông cáo chung Việt Nam - Australia

(VOV5) - Theo thông cáo, hai Thủ tướng nhất trí cho rằng dựa trên nền tảng hợp tác vững chắc và tiềm năng hợp tác chặt chẽ giữa hai nước