Nga ủng hộ “Tuyên bố Hà Nội“

Nga ủng hộ “Tuyên bố Hà Nội“

(VOV5) - Hội nghị Cấp cao Đông Á đã cho thấy đây là một diễn đàn uy tín để thảo luận các vấn đề cấp bách có liên quan trực tiếp đến toàn...