Hội nghị tham vấn chung ASEAN

Hội nghị tham vấn chung ASEAN

(VOV5) - Trọng tâm của Hội nghị nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, 39 và Hội nghị cấp cao với các...