EVFTA có hiệu lực từ hôm nay

EVFTA có hiệu lực từ hôm nay

(VOV5) - Có hiệu lực trong bối cảnh Covid-19, EVFTA được cả doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam kỳ vọng là cú hích lớn cho xuất khẩu mỗi bên