Tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày bầu cử

(VOV5) - Đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử toàn dân ngày 23/5/2021.

Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở tỉnh Gia Lai được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng tiến độ, quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai sớm thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 31 người. Ủy ban bầu cử tỉnh cũng thành lập 3 tiểu ban phục vụ bầu cử.

Tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày bầu cử - ảnh 1Ảnh 1: Khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử trên đường phố ở tỉnh Gia Lai.

17/17 huyện, thị xã, thành phố và 220/220 xã, phường, thị trấn thành lập Ủy ban bầu cử đúng theo quy định; đồng thời, thành lập các tổ chức giúp việc công tác bầu cử tại địa phương. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và cử tri nơi cư trú đúng quy trình, quy định, đảm bảo tính khách quan, dân chủ. Hầu hết người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều được tín nhiệm cao. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử cũng sớm lên kế hoạch chi tiết. Tỉnh Gia Lai vận dụng linh hoạt, có cách làm sáng tạo trong công tác bầu cử. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, cho biết: “Vai trò của người có uy tín trong cộng đồng đóng góp quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh. Trong công tác bầu cử họ cũng đóng vai trò rất lớn, là một trong những trụ cột, vì thế tỉnh phát huy vai trò của họ. Bởi người có uy tín trong cộng đồng chuyển tải các chủ trương, chính sách của Nhà nước đến cộng đồng nơi họ sinh sống".

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức đã thống nhất lập danh sách 14 người (trong đó 4 người do Trung ương giới thiệu) đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu 8 đại biểu; 119 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 71 đại biểu; 951 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện để bầu 571 đại biểu và 8.429 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân  cấp xã để bầu 5.009 đại biểu.

Tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày bầu cử - ảnh 2Bảng niêm yết cử tri ở một địa điểm bầu cử tỉnh Gia Lai.

Tỉnh Gia Lai là nơi có nhiều dân tộc sinh sống, đồng bào theo 5 tôn giáo, gồm: công giáo, phật giáo, tin lành, cao đài và Bahai, trong đó đạo Tin Lành có số lượng tín đồ đông nhất. Vậy nên, công tác tuyên truyền bầu cử được Ban tôn giáo tỉnh đặc biệt chú trọng. Ông Nguyễn Văn Nô, Phó Ban tôn giáo tỉnh Gia Lai, cho biết: “Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chúng tôi đã truyền tải các nội dung bầu cử tới các chức sắc. Thông qua các chức sắc chuyển tải tới tín đồ các tôn giáo ở các địa phương để làm sao ngày bầu cử 23/5/2021 tất cả các tín đồ các tôn giáo nói chung trong đó có tín đồ theo đạo Tin lành nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tham gia bầu cử đúng theo quy định pháp luật”.

Huyện Đak Đoa là một trong những nơi đi đầu về tuyên truyền về bầu cử ở tỉnh Gia Lai. Ông Đinh Ơng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đak Đoa, cho biết: “Địa phương xác định công tác tuyên truyền theo hệ thống của mặt trận và các đoàn thể, tùy theo từng đối tượng để tuyên truyền. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền đến khu dân cư và theo 2 thứ tiếng Việt và tiếng Jrai. Tuyên truyền bầu cử thông qua các pano, áp phích, trên loa, đài phát thanh truyền hình của huyện xuống hết các thôn làng. Khi hỏi nhân dân ngày bầu cử, họ biết ngày Chủ nhật 23/5 là ngày bầu cử. Đó là thắng lợi về mặt tuyên truyền vì bà con nhân dân biết rõ ngày bầu cử.”

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, cử tri tỉnh Gia Lai hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, điểm mới của cuộc bầu cử cũng như quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Ông Siu Mơr, cử tri người dân tộc Jrai ở xã Chư Á, thành phố Pleiku, bày tỏ: “Chúng tôi biết rằng trong Kinh thánh dạy là bậc cầm quyền là từ đức chúa trời chọn ra thì mình phải nghe theo chính quyền. Đó là việc nên làm. Đến ngày bầu cử, cử tri, mọi người sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng, có đức, có tài đóng góp cho xã nhà, xây dựng đất nước giàu mạnh. Cử tri có quyền lợi, trách nhiệm với nhà nước”.

Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai cũng như các cơ quan, các tổ chức bầu cử khác để thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sát sao công việc được giao. Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến công tác bầu cử, trong đó chủ động xử lý những tình huống phát sinh liên quan đến công tác bầu cử.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của cử tri, người dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở tỉnh Gia Lai sẽ thành công tốt đẹp. Đây sẽ là một cuộc bầu cử dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác