Tháng Thanh niên 2023: Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số

(VOV5) -  Phóng viên ĐTNVN đã phỏng vấn Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết về các hoạt động của tuổi trẻ cả nước trong Tháng Thanh niên 2023.

Tháng 3 - Tháng thanh niên hàng năm là thời điểm để tuổi trẻ cả nước tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng.

Tháng thanh niên năm nay Trung ương Đoàn TNCS Hồ chí Minh đã lựa chọn chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số trong thực tiễn cuộc sống.

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây: 

 PV:  Thưa anh, triển khai chương trình Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023) và Tháng thanh niên năm 2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung vào những hoạt động trọng tâm nào?

BT Nguyễn Minh Triết: Tháng thanh niên năm 2023 rất đặc biệt bởi đây là Tháng thanh niên đầu tiên của nhiệm kỳ lần thứ 12 của Đoàn, thể hiện sinh động những nội dung lớn của Nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12. Tháng thanh niên tập trung triển khai những nội dung lớn của chương trình công tác năm cũng như tập trung các hoạt động thường xuyên của thanh niên hoạt động tình nguyện, hoạt động về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường…thanh niên tham gia những công việc đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội của các địa phương trên toàn quốc. Và chuyển đổi số được tập trung triển khai trong tháng thanh niên năm nay.

Tháng Thanh niên 2023: Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số - ảnh 1Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đó là hoạt động chuyển đổi số để hỗ trợ, phục vụ cho cuộc sống người dân và chuyển đổi số trong chính hoạt động của tổ chức đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như: sử dụng App Thanh niên sử dụng chuyển đổi số chuyển giao khoa học kỹ thuật trong các hoạt động tình nguyện của thanh niên. Chúng tôi đều chọn những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng cần sức trẻ của thanh niên. Thông qua các hoạt động tháng thanh niên thì chúng ta có thể tạo môi trường để cho thanh niên rèn luyện, trưởng thành hơn về mọi mặt trong công việc của mình.

PV: Như anh vừa chia sẻ, Tháng Thanh niên năm nay có chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Vậy, Trung ương Đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai những hoạt động trọng tâm nào để phát huy sự xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tiên phong trong chuyển đổi số, thưa anh?

 BT Nguyễn Minh Triết: Chuyển đổi số vừa là chương trình công tác năm nhưng cũng vừa là một trong ba đột phá lớn của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12. Tháng thanh niên chúng ta xác lập những hoạt động để cho thanh niên tham gia vào sâu những hoạt động chuyển đổi số, có những hoạt động là lần đầu tiên chúng ta làm như: tổ chức đoàn triển khai mạnh mẽ các hoạt động trên App Thanh niên Việt Nam và qua App này chúng tôi cũng muốn tổ chức đoàn cũng như thanh niên có thể ứng dụng chuyển đổi số một cách tốt nhất, rộng nhất những cái tiên tiến trong khoa học công nghệ để hoạt động tiện lợi hơn, tiết kiệm hơn.

Cụ thể như hỗ trợ về chuyển đổi số, trang bị cho người dân không sử dụng tiền mặt, triển khai một số nội dung của ngành công an để phục vụ quản lý công dân cho người dân hay trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, tiếp cận những mô hình chuyển đổi số. Do đó, đối với tổ chức đoàn các cấp thì chúng tôi cũng định hướng là chuyển đổi số làm sao phù hợp nhất với điều kiện của người dân, điều kiện của thanh niên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương.

PV: Vâng, một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Thanh niên năm nay đó là đồng loạt tổ chức Ngày “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” trong cả nước, triển khai các công trình, phần việc thanh niên… anh chia sẻ rõ hơn về hoạt động này của thanh niên trên cả nước trong tháng thanh niên năm nay?

BT Nguyễn Minh Triết: Đối với hoạt động về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã có định hướng để cho đoàn viên thanh niên tham gia sâu vấn đề này cũng như nối tiếp các hoạt động của các năm trước để giúp các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới thì ngoài xây dựng mới để tạo những công trình cho các địa phương, thì thanh niên triển khai, tôn tạo và sửa những công trình đã thực hiện trước đây để làm sao vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho người dân, cũng như đảm bảo tính bền vững trong việc xây dựng nông thôn mới.

Chúng tôi luôn xác định là tập trung ở những địa bàn biên giới, địa bàn bãi ngang ven biển, địa bàn biển đảo, những địa bàn còn khó khăn theo danh sách của Chính phủ, để định hướng không chỉ là cho thanh niên tại chỗ mà có thể định hướng cho một số thanh niên có điều kiện ở thành phố có thông tin về tham gia xây dựng nông thôn mới, làm tình nguyện, sử dụng sức trẻ, kiến thức khoa học kỹ thuật của mình để hỗ trợ những địa bàn khó khăn. chúng tôi cũng mong muốn các hoạt động tình nguyện này càng ngày càng được phát triển càng ngày càng được đầu tư một cách chuyên nghiệp, đáp ứng được cao hơn nhu cầu của người dân và nhu cầu của các bạn thanh niên đi làm tình nguyện.

Vâng, xin cảm ơn Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác