Bài ca phụ Nữ Việt Nam - Nguyễn Thị Bình, CH Síp

(VOV5) - Bài chèo Bài ca người phụ nữ Việt Nam do soạn giả Hoàng Viết Thủy soạn lời...

Thí sinh: Nguyễn Thị Bình

Địa chỉ: Cộng hòa Sýp

Tác phẩm dự thi: Chèo Bài Ca phụ Nữ Việt Nam; Soạn Lời Hoàng Viết Thủy; Theo Điệu Đào Liễu

Phản hồi

chu thi hanh

hat hay lam e nhé,chi chon e

Các tin/bài khác