Bèo dạt mây trôi - Thái Minh Hùng, Thái Lan

(VOV5) - Người đi xa có nhớ, là nhớ ai... ngồi trông cánh... chim trời. Sao chẳng thấy anh?
Thí sinh: Thái Minh Hùng, 71 tuổi
Địa chỉ: Bangkok, Thái Lan
Tác phẩm: Bèo dạt mây trôi
 

Phản hồi

Các tin/bài khác