Chèo Lời chúc của mùa xuân - Nguyễn Thị Bình, Cộng hòa Síp

(VOV5) - Bài chèo theo điệu đào liễu, do chị Nguyễn Thị Bình thể hiện.
Thí sinh: Nguyễn Thị Bình
Địa chỉ: Cộng Hòa Síp
Tác phẩm: Chèo Lời chúc của mùa xuân, điệu đào liễu; Soạn lời: Hưng Thiên Huy

Phản hồi

Các tin/bài khác