Còn duyên - Thanai Kittichaiwatthana (Trần Tiến Hùng), Thái Lan

(VOV5) - Còn duyên là duyên kẻ đón a đón người đưa. Hết i duyên là duyên đi sớm để về trưa ớ trưa mặc lòng. Người còn không? Đây em (tôi) vẫn ở ơ không em mà còn ...
Thí sinh: Thanai Kittichaiwatthana (Trần Tiến Hùng)
Địa chỉ: Tỉnh Sakon, Thái Lan
Tác phẩm dự thi: Còn duyên

Phản hồi

Các tin/bài khác