Đêm qua nhớ bạn - Quốc Mai, CHLB Đức

(VOV5) - Đêm hôm qua mình tôi nhớ bạn... Này có tôi buồn...

Thí sinh: Quốc Mai, Hội yêu Nghệ thuật truyền thống Việt Nam 

Địa chỉ: CHLB Đức

Tác phẩm: Đêm qua nhớ bạn, dân ca quan họ

 

Phản hồi

Các tin/bài khác