Đối ca sông Cầu - Song ca Quốc Mai, Thúy Hằng, CHLB Đức

(VOV5) - Sông Cầu nước chảy lowq thơ, đôi ta thương nhớ bao giờ cho nguôi...
Thí sinh: Quốc Mai, Thúy Hằng
Địa chỉ: Chi hội Nét Việt, CHLB Đức
Tác phẩm: Đối ca sông Cầu
 

Phản hồi

Các tin/bài khác