Duyên thắm trầu cau - Quốc Mai, CHLB Đức

(VOV5) - Duyên thắm trầu cau, theo điệu Hoa thơm bướm lượn; Soạn giả Mai Văn Lạng.
Thí sinh: Quốc Mai
Địa chỉ: CHLB Đức
Tác phẩm dự thi: Duyên thắm trầu cau, theo điệu Hoa thơm bướm lượn; Soạn giả Mai Văn Lạng
 

Phản hồi

Các tin/bài khác