Liên khúc giao duyên - CLB Hương đồng nội, CHLB Đức

(VOV5) - Tập thể Anh Chị Em câu lạc bộ nghệ thuật Hương Đồng Nội, Thành phố Mainz Cộng hòa Liên Bang Đức.
Thí sinh: Tập thể Anh Chị Em câu lạc bộ nghệ thuật Hương Đồng Nội 
Địa chỉ: Thành phố Mainz Cộng hòa Liên Bang Đức
Tác phẩm dự thi: Liên khúc giao duyên
 
 

Phản hồi

Các tin/bài khác