Liên khúc Vui bốn mùa - Mời trầu, Chị hội Nét Việt, CHLB Đức

(VOV5) - Liên khcus quan họ được biểu diễn với màn múa phụ họa của tập thể các anh chị em chi hội Nét Việt.
Thí sinh: Chi hội Nét Việt thuộc Hội yêu nghệ thuật truyền thống VN tại CHLB Đức và Châu Âu
Tác phẩm: Liên khúc quan họ Vui bốn mùa - Mời trầu

Phản hồi

Các tin/bài khác