Lý giao duyên - Trần Thế Dũng, Thái Lan

(VOV5) - Trong các làn điệu Lý có Lý giao duyên là tương đối phổ biến và được nhiều người yêu thích.

Thí sinh: Trần Thế Dũng

Địa chỉ: Udonthani, Thái Lan

Tác phẩm: Lý giao duyên

 

Phản hồi

Các tin/bài khác