Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa - Vũ Quang Nam, CHLB Đức

(VOV5) - Anh Vũ Quang Nam với bài hát văn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, Phạm Đình Cương đệm đàn.
Thí sinh: Vũ Quang Nam
Địa chỉ: Schwerin, CHLB Đức
Tác phẩm: Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, Phạm Đình Cương đệm đàn

Phản hồi

Các tin/bài khác