Xẩm Chợ Đồng Xuân - Nguyễn Thị Hải Yến, CHLB Đức

(VOV5) - Hà Nội như động tiên sa Sáu giờ tắt hết đèn xa đèn gần Vui nhất có Chợ Đồng Xuân Mùa nào thức ấy xa gần xem mua.
Thí sinh: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: CHLB Đức
Tác phẩm dự thi: Xẩm Chợ Đồng Xuân

Phản hồi

Nguyên văn Hùng (Czech Republic )

Hay, giọng ca trong sáng, nhí nhảnh , diễn xuất tốt, tự nhiên... ( 10/10)

Các tin/bài khác