Bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Thống đốc nữ đầu tiên tại Việt Nam

(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục củng cố và tăng cường năng lực hệ thống thanh tra giám sát ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống.

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với bà Nguyễn Thị Hồng. Bà Nguyễn Thị Hồng là thống đốc thứ 15 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng là Thống đốc nữ đầu tiên.

Bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Thống đốc nữ đầu tiên tại Việt Nam - ảnh 1Bà Nguyễn Thị Hồng vừa được bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Ảnh: SBV. 

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Thống đốc mới, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục củng cố và tăng cường năng lực hệ thống thanh tra giám sát ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống.

Đồng thời, ngành không ngừng hiện đại hóa lĩnh vực ngân hàng gắn với đào tạo đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, hiệu quả; đi tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa, góp phần giảm chi phí, tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác