Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

(VOV5) - Ngày 03/08, Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chính thức có hiệu lực.

Đây là thông tin rất tích cực cho các doanh nghiệp đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn do tác động từ đại dịch COVID-19.

Đối tượng được giảm thuế gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập. Tất cả các đối tượng trên phải có tổng doanh thu năm không quá 200 tỷ đồng và việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng cho thu nhập phát sinh trong năm 2020.

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng: “Việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp này vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ tích tụ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng là tiền đề giúp các doanh nghiệp quy mô nhỏ phát triển, chuyển đổi thành doanh nghiệp có quy mô lớn hơn để đóng góp lại cho ngân sách nhà nước trong thời gian tiếp theo.”

Việc thực hiện Nghị quyết sẽ giảm thu ngân sách nhà nước năm 2020 khoảng  23.000 tỷ đồng (tương đương 992 triệu USD).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác