Cienco 4 nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động

(VOV5)- Thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 29/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao tặng danh hiệu cao quý này cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - tiền thân là Cục công trình trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, được thành lập vào ngày 27/12/1962, là lực lượng chủ chốt của ngành giao thông vận tải, trong những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 hiện là một trong những đơn vị dẫn đầu của Ngành Giao thông vận tải, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác