Diễn đàn các trường đại học hàng hải và đánh cá Châu Á

(VOV5) - Chủ đề diễn đàn “Những thách thức và đáp ứng của đào tạo, huấn luyện hàng hải: Thúc đẩy toàn cầu hóa, khuyến khích sự đổi mới và hợp tác giữa các bên”.

Trong 3 ngày (từ 18 - 20/11), tại thành phố Hải Phòng diễn ra Hội nghị thường niên lần thứ 18 diễn đàn các trường Đại học Hàng hải và đánh cá châu Á (AMFUF) 2019 với chủ đề “Những thách thức và đáp ứng của đào tạo, huấn luyện hàng hải: Thúc đẩy toàn cầu hóa, khuyến khích sự đổi mới và hợp tác giữa các bên”.

Hội nghị gồm 5 phiên khoa học, hơn 30 bài báo khoa học của các nhà nghiên cứu đến từ 14 trường Đại học, Học viện Hàng hải khu vực châu Á. Các đại biểu thảo luận các chủ đề như: Tàu không người lái, tăng cường bảo vệ và bền vững môi trường hàng hải, cùng các nội dung liên quan đến quản lý hiệu quả năng lượng hàng hải, chuỗi cung ứng, vận hành cảng; kiểm soát chất lượng trong đào tạo cán bộ và sinh viên ngành thủy sản, hợp tác nghiên cứu và giáo dục giữa các thành viên AMFUF.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác