Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh

(VOV5) - Mục tiêu của chương trình là nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghệ 4.0 mà Việt Nam có lợi thế.

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, kinh doanh - ảnh 1

Ảnh minh họa - Nguồn: taichinh.vn

Ngày 18/9, tại Cần Thơ, Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2019 - 2025 với chủ đề “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”.

Mục tiêu của chương trình là nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghệ 4.0 mà Việt Nam có lợi thế (y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng…) để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng thời, chương trình hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác